Zaznacz stronę

Aktualności

Szkolenie z rolnictwa zrównoważonego

Rolnictwem zrównoważonym
nazywamy efektywną produkcję
bezpiecznej, wysokiej jakości
żywności w sposób chroniący, a
także poprawiający stan
środowiska naturalnego,
socjalne i ekonomiczne warunki
bytu rolnika i zatrudnionych w
gospodarstwie pracowników, jak
też lokalnych społeczności.

Optymalizacja nawożenia fosforem

Fosfor znajduje się w roślinie w formie mineralnej i organicznej. Fosfor mineralny, występujący głównie jako ortofosforany, a w mniejszej ilości jako pirofosforany, stanowi układ buforujący odczyn soku komórkowego, zapobiegając większym zmianom pH. Jest on niezbędny do powstawania związków organicznych, z których najważniejsze to: estry, kwas fitynowy i jego sole, fosfolipidy, kwas dezoksyrybonukleinowy oraz koenzymy.

FieldControl wspomaga uprawę ziemniaka

Wspomaganie uprawy ziemniaka z wykorzystaniem zaprojektowanych i wykonanych przez nas sensorów ReHydro. Połączenie z systemem irygacyjnym pozwala redukować koszty nawadniania oraz ilość wody potrzebnej do utrzymania upraw w dobrej kondycji.   Pomiary wykonywane są co 10 minut dając zarządcy gospodarstwa rolnego i agronomom aktualne informacje i dane. System wspomagania decyzji o potrzebie nawodnienia nie pozwoli [...]

AgriSoil – film z pracy w terenie

https://www.youtube.com/watch?v=fAIi-RUk0aU AgriSoil w akcji - najpierw skanowanie gleby konduktometrem a następnie pobór próbek gleby, oznaczenie pozycji GPS i wydruk etykiet. Wszystko w jednej aplikacji do sterowania procesem poboru. Wyniki skanu są automatycznie importowane w aplikacji do zarządzania uprawami rolnymi FarmPortal (część systemu FarmCloud). Jeśli chcesz otrzymać darmowe konto w aplikacji FarmPortal skontaktuj się z nami.

Moc współpracy – synergia z FarmCloud

Microsoft dostrzegł potencjał naszych rozwiązań Nasza współpraca z firmą Agri Solutions oraz potencjał systemu monitorowania upraw FieldControl został zauważony przez firmę Microsoft i opisany pod linkiem: https://partner.microsoft.com/en-us/case-studies/agri-solutions?fbclid=IwAR2CI7o0W-gSLTpE4gQtCyd77rV0Rha_ZHDfeRi-ImAxYuoqFKlffJR7EUc Opracowując produkt AgriSoil do monitorowania i badania gruntów zauważyliśmy, że potrzebujemy rozwiązania GIS do prezentowania danych przestrzennych, gromadzenia danych o gruntach. W przypadku produktu FieldControl, przeznaczonego do monitorowania [...]