Zaznacz stronę

Rozwiązania Digital Crops integrują dane pochodzące z urządzeń IoT, zdjęć cyfrowych oraz maszyn pracujących na polu.

1 - Wykorzystanie dronów

Korelacja i uzupełnienie danych pochodzących z dronów do innych źródeł takich jak obrazowanie satelitarne. Szybka analiza i dostępność dla firm usługowych, ubezpieczeniowych oraz rolników. Ocena szkód, skutków suszy, stanu upraw.

2 - Obrazowanie satelitarne

oraz teledetekcja są to idealne narzędzia m.in. w szacowaniu spodziewanych zbiorów płodów rolnych lub wielkości strat powodowanych przez czynniki pogodowe jak również wyznaczania stref oprysku, nawożenia i wysiewu.

3 - Automatyzacja kart polowych

Integracja raportów maszynowych, magazynów oraz czasu pracy pracowników pozwala na coraz to efektywniejsze wykorzystywanie wszelkich zasobów gospodarstwa. Co więcej minimalizujemy w ten sposób czas spędzany na wprowadzanie danych przez pracowników.

4 - Stacja pogodowa

Stacje meteorologiczne to podstawowe narzędzie do monitorowania upraw w czasie rzeczywistym. Precyzyjne pomiary wspomagane sztuczną inteligencją pozwalają przewidywać zagrożenia biologiczne, optymalizować nawadnianie, podnoszą opłacalność zabiegów agrotechnicznych

5 - Analiza gleby i nawodnienia

Ułatwiony proces pozyskiwania informacji pozwala dokładniej wyznaczyć punkty poboru próbek gleby oraz skorzystać z potencjału maszyn przeznaczonych do zmiennego dawkowania. Dzięki mapowaniu wysokości pól możemy uniknąć wypłukiwania nawozu do niższyuch partii pól.

FieldControl - monittoring upraw i gruntów

Kompleksowy system monitorowania i zapobiegania skutkom suszy oparty na sensorach montowanych na Twojej uprawie i gruntach. Czujniki ReHydro na bieżąco monitorują nawilżenie gleby w różnych częściach uprawy a automatyczna stacja meteorologiczna MetPRO dostarcza informacji o aktualnych warunkach atmosferycznych.

Monitoroowanie suszy

Nieograniczony odległość od gospodarstwa  |  Monitoring w czasie bliskim rzeczywistemu  |  Alarmy ostrzegające o zagrożeniach  |  Zalecenia zabiegów agrotechnicznych

AgriSoil - Analiza gleby dla firm usługowych i rolników

Kompleksowy system obsługi analizy gleby z wykorzystaniem konduktometru, automatu do poboru prób oraz oprogramowania do obsługi zleceń, dostarczania wyników analizy do rolnika.Analiza i badania gleby

Wyznaczanie stref poboru za pomocą konduktometru i metodą siatki | Oznaczanie miejsc poboru próbek cząstkowych za pomocą GPS | Automatyczne oznaczanie próbek | Integracja z FarmPortal

FarmPortal - Zarządzanie gospodarstwem rolnym

FarmPortal jest nowoczesnym systemem do prowadzenia gospodarstwa rolnego opartym o sensory IoT (monitorowanie upraw, gruntów) oraz trackery (monitorowanie maszyn, pojazdów, prac) dające pełny wgląd w sytuację przedsiębiorstwa.

Lista gruntów z oznaczeniem na mapieZarządzanie wieloma gospodarstwami  |  Kontrola nad inwentarzem  |  Manager upraw  |  Obserwacje polowe  |  Integracja z FieldControl i AgriSoil  |  Optymalizacja kosztów produkcji 

Obszary działalności i cele

Zwiększenie plonów i zbiorów

Dostarczanie informacji do optymalizacji produkcji, wspomaganie bieżącego podejmowania decyzji, redukcja kosztów zabiegów agrotechnicznych, zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin

Przewidywanie zagrożeń

Przewidywanie zagrożeń biologicznych związanych z grzybami, pasożytami, chwastami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.. Redukcja negatywnego wpływu chemii na środowisko, zmniejszenie strat

Gromadzenie i analiza danych

Import danych od zewnętrznych dostawców, które będą wykorzystywane przez SI do podejmowania automatycznych decyzji, prognozowania zjawisk, rozpoznawania chorób, alarmowania o zagrożeniach

Rozliczanie upraw i szkód

Kontraktowanie i kontrola dostawców, kalkulacje rentowności upraw i zabiegów, automatyczne rozliczanie szkód, tworzenie indeksów wydajnościowych

Digital Crops

Digital Crops Sp. z o.o.

Ligota Wielka 34, 56-400

Skontaktuj się z nami

Tel: +48 730 834 686

15 + 10 =

Digital Crops Sp. z o. o.

56-400, Ligota Wielka 34

NIP: 9112028623