Zaznacz stronę
AgriSoil

Kompleksowy system obsługi analizy gleby z wykorzystaniem konduktometru (skanowania elektromagnetycznego), automatu do poboru prób oraz oprogramowania do obsługi zleceń, dostarczania wyników analizy do rolnika.

 

System AgriSoil jest w pełni kompatybilny z oprogramowaniem dla producentów rolnych FarmPortal do którego bezpośrednio mogą być zaimportowane wyniki. Zoptymalizuj proces wykonania analizy i badań gleby, dostarcz wyniki rolnikom szybciej oraz zredukuj koszty operacyjne.

Podstawowe funkcje systemu

  • Wyznaczanie stref poboru za pomocą konduktometru i metodą siatki
  • Oznaczanie miejsc poboru próbek cząstkowych za pomocą GPS – historia miejsc poboru prób cząstkowych
  • Optymalizacja procesowa poprzez automatyzację oznaczania próbek
  • Bezpośredni dostęp do gruntów rolnika
  • Zarządzanie zleceniami
  • Raport analizy gleby umieszczany jest automatycznie w programie FarmPortal, z którego korzysta rolnik
  • Wykonywanie obrysu i zarządzanie gruntami
  • Uniwersalny montaż automatu Glebex

Określanie struktury gleby – skanowanie elektromagnetyczne

 

Znajomość zmienności struktury gleby jest podstawą nowoczesnego rolnictwa –  pozwalającego optymalizować produkcję rolną, m.in. dzięki precyzyjnemu dostarczaniu składników pokarmowych oraz wody do rzeczywistych potrzeb danej uprawy.

AgriSoil wykorzystuje konduktometr do wykonania skanu elektromagnetycznego. Oprogramowanie w czasie rzeczywistym pokazuje pozycję na uprawię oraz wspomaga automatyczne generowanie wyników. Dla odbiorcy – producenta rolnego – wyniki dostarczane są bezpośrednio w programie do zarządzania gospodarstwem rolnym FarmPortal.

Wyniki analizy struktury gleby następnie wykorzystywane są w dwóch naszych produktach do:

  1. poboru prób glebowych – wyznaczenie sektorów
  2. monitorowania suszy i nawodnienie gleby FieldControl – w celu precyzyjnego określenia usytuowania sensorów ReHydro

Nowoczesny automat do poboru prób glebowych

Pobieranie prób gleby to kluczowy etap analizy gleby, które następnie przekładane są na plan nawożenia. ​AgriSoil to kompletny system do zarządzania i wykonania prób glebowych. Pozwala na obsługę pełnego cyklu analizy gleby. Obsługuje zlecenia, wykonywanie obrysów pol, tworzenie siatki poboru, zbieranie danych z konduktometru, tworzenie map zmienności glebowych, wyznaczanie stref poboru prób oraz kontrolę automatem do poboru prób glebowych Glebex. 

Galeria video