Zaznacz stronę

Farm Portal

Intuicyjne system informatyczny do kompleksowego zarządzania gospodarstwem rolnym, produkcją roślinną, warzywniczą oraz wspomagającego agroleśnictwo z wykorzystaniem sensorów IoT. 

FarmPortal jest powszechnie używany w małych, rodzinnych gospodarstwach, o małym stopniu i potrzebie automatyzacji jak również w średnich i wielkich farmach, gdzie wymagana jest pełna kontrola zasobów, optymalizacja produkcji oraz automatyzacja. 

Razem z Agri Solutions współtworzymy aplikację FarmPortal oraz platformę FarmCloud przeznaczoną dla całej branży rolno – spożywczej.  Sensory do monitorowania nawodnienia gleby ReHydro oraz stacje meteorologiczne MetPRO są w pełni zintegrowane z aplikacją.

Darmowa licencja

Zarejestruj się dzisiaj i otrzymaj bezpłatny dostęp do systemu zarządzania gospodarstwem rolnym FarmPortal.

Bez limitów, bez ograniczeń, dożywotnio!

Korzyści

 • Zwiększona skuteczność wykonanych zabiegów dzięki systemowi wsparcia decyzji, kalkulatorowi nawozowemu oraz pełnej informacji o gruntach, parcelach, strukturze gleby oraz zasobności gleby
 • Zmniejszenie kosztów produkcji przy zachowaniu wysokich plonów dzięki podglądowi kondycji upraw i reagowaniu na czas z wykorzystaniem sensorów ReHydro oraz stacji synoptycznych MetPRO
 • Zmniejszenie ilości zabiegów agrotechnicznych
 • Oszczędność w utrzymaniu i wydłużenie okresów bezawaryjnego użytkowania maszyn, monitoring GPS
 • Ewidencja gospodarstwa przygotowana na ewentualne kontrole ARiMR

Podstawowe funkcje

 • Pełna ewidencji gruntów wraz z informacjami o zasobności gleby, strukturze, podziałem na parcele, obrazowaniem satelitarnym oraz mapowaniem plonów
 • Prowadzenie elektronicznych kart pola wraz z automatyczną rejestracją zabiegów agrotechnicznych
 • Planowanie, zarządzanie i monitorowanie upraw w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sensorów IoT, prognozy pogody, informacje o nawodnieniu oraz mapy NDVI
 • Prowadzenie obserwacji polowych z pełną dokumentacją zdjęciową oraz przypisaną do gruntów
 • Wsparcie agronoma w podejmowanu decyzji w oparciu o aktualne i prognozowane informacje w produkcji roślinnej
 • Zarządzanie inwentarzem gospodarstwa – budynki, pracownicy, dokumenty, maszyny
 • Monitoring GPS maszyn i pojazdów wraz ze szczegółowymi raportami
 • Zarządzanie wieloma gospodarstwami i przedsiębiorstwami
 • Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, agroleśnictwa oraz branży warzywnej i sadowniczej
 • Większość funkcji systemu dostępne są również z poziomu aplikacji mobilnej.

Uprawy – planowanie, obserwacje, monitorowanie 

Pomożemy Ci zadbać o uprawy i wspomożemy zarządzanie. Wdra.żając aplikację FarmPortal do swojeg gospodarstwa będziesz mógł:

 • Planować i tworzyć uprawy w prosty i szybki sposób, zdefiniować przedplon, międzyplon i poplon. Uprawę możesz dodać dla części gruntu wykorzystując podział na parcele
 • Monitorować warunki na uprawie wykorzystując do tego prognozy pogody jak i dedykowane stacje meteorologiczne, sensory nawodnienia gleby, obrazowanie satelitarne, prognozy indeksu UV
 • Oprogramowanie w intuicyjny sposób pomoże Ci zapisać wszystkie zabiegi agrotechniczne na karcie pola. Jeśli posiadasz urządzenie Tracky, system sam zapisze informacje o zabiegu
 • Wyliczyć zapotrzebowanie nawozowe roślin dzięki kalkulatorowi nawozowemu
 • Analizować i wyeliminować błędy uprawowe dzięki prowadzeniu ewidencji wszystkich czynności i zjawisk zachodzących na polu
 • Niekorzystne zjawiska jak pojawienie się szkodników i chorób mogą być geotagowane w aplikacji mobilnej

Grunty – podstawa wysokich plonów 

Przygotowanie gruntu pod uprawę jest procesem czasochłonnym oraz kosztownym. Wymaga to wiedzy o parametrach fizyko-chemicznych, danych referencyjnych. Wykorzystując program FarmPortal w jednym miejscu zapiszesz, przechowasz i wykorzystasz informacje o wynikach analizy chemicznej gleby z prób glebowych, skanowania konduktometrycznego, mapy plonów. 

Grunt możesz dodać w 5 sekund wykorzystując rejestr katastralny. Dodatkowym ułatwieniem dla warzywnictwa jest podział gruntu na parcele. 

Monitoring GPS maszyn 

Zdolność maszyn rolniczych do ciężkiej pracy na roli i bezawaryjność pozwala Ci przygotować i dbać o uprawy. FarmPortal posiada rozbudowane funkcje, umożlwiające zdalny monitoring GPS, telemetrię oraz prowadzenie historii pojazdu.

 • Urządzenie Tracky przesyła dane bezpośrednio do FarmPortal dzięki czemu otrzymujesz:
 • Podgląd lokalizacji w czasie rzeczywistym – dokładnie wiesz, gdzie znajduje się pojazd oraz parametry jego pracy
 • Pełna historia przejazdów maszyny, dane sesji wraz z raportami maksymalnych, uśrednionych i całkowitych parametrów pracy
 • Podgląd parametrów pracy takich jak zużycie paliwa, obciążenie silnika, prędkość, temperatura silnika itp.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i bezawaryjności maszyny poprzez system alarmów o przekroczeniu parametrów pracy
 • Karta serwisowa pojazdu z historią prac serwisowych, dokładną ewidencją zużytych części i płynów oraz zestawieniem kosztów
 • Mapy plonów, wilgotności i strat w przypadku montażu na kombajnie z dostępnymi czujnikami parametrów pracy i zbieranych zbóż
 • W połączeniu z mID automatyczne rejestrowanie zabiegów agrotechnicznych w karcie pola ułatwiające prowadzenie dokumentacji

Zarządzanie inwentarzem gospodarstwa 

 • Centralne miejsce do przechowywania dokumentów, notatek, obserwacji

 • Zarządzanie pracownikami, budynkami

 • Katalogowanie wydatków na utrzymanie maszyn i uprawę

 • Przygotowywanie dokumentacji urzędowej

 • Dane wyświetlane w zrozumiałej formie

Częste pytania

Czy jest limit użytkowników

Nie ma limitu użytkowników

Czy licencja uzależniona jest od powierzchni upraw?

W ramach licencji ne ma limitu na powierzchnię upraw