Zaznacz stronę

AgriSoil – film z pracy w terenie

https://www.youtube.com/watch?v=fAIi-RUk0aU AgriSoil w akcji - najpierw skanowanie gleby konduktometrem a następnie pobór próbek gleby, oznaczenie pozycji GPS i wydruk etykiet. Wszystko w jednej aplikacji do sterowania procesem poboru. Wyniki skanu są automatycznie importowane w aplikacji do zarządzania uprawami rolnymi FarmPortal (część systemu FarmCloud). Jeśli chcesz otrzymać darmowe konto w aplikacji FarmPortal skontaktuj się z nami.
Moc współpracy – synergia z FarmCloud

Moc współpracy – synergia z FarmCloud

Microsoft dostrzegł potencjał naszych rozwiązań Nasza współpraca z firmą Agri Solutions oraz potencjał systemu monitorowania upraw FieldControl został zauważony przez firmę Microsoft i opisany pod linkiem: https://partner.microsoft.com/en-us/case-studies/agri-solutions?fbclid=IwAR2CI7o0W-gSLTpE4gQtCyd77rV0Rha_ZHDfeRi-ImAxYuoqFKlffJR7EUc Opracowując produkt AgriSoil do monitorowania i badania gruntów zauważyliśmy, że potrzebujemy rozwiązania GIS do prezentowania danych przestrzennych, gromadzenia danych o gruntach. W przypadku produktu FieldControl, przeznaczonego do monitorowania [...]