Zaznacz stronę

AgriSoil w akcji – najpierw skanowanie gleby konduktometrem a następnie pobór próbek gleby, oznaczenie pozycji GPS i wydruk etykiet. Wszystko w jednej aplikacji do sterowania procesem poboru.

Wyniki skanu są automatycznie importowane w aplikacji do zarządzania uprawami rolnymi FarmPortal (część systemu FarmCloud).

Jeśli chcesz otrzymać darmowe konto w aplikacji FarmPortal skontaktuj się z nami.