Zaznacz stronę

Microsoft dostrzegł potencjał naszych rozwiązań

Nasza współpraca z firmą Agri Solutions oraz potencjał systemu monitorowania upraw FieldControl został zauważony przez firmę Microsoft i opisany pod linkiem:

https://partner.microsoft.com/en-us/case-studies/agri-solutions?fbclid=IwAR2CI7o0W-gSLTpE4gQtCyd77rV0Rha_ZHDfeRi-ImAxYuoqFKlffJR7EUc

Opracowując produkt AgriSoil do monitorowania i badania gruntów zauważyliśmy, że potrzebujemy rozwiązania GIS do prezentowania danych przestrzennych, gromadzenia danych o gruntach. W przypadku produktu FieldControl, przeznaczonego do monitorowania upraw, potrzeba posiadania oprogramowania do zarządzania gospodarstwem rolnym była jeszcze większa. Nie chcieliśmy opracowywać kolejnego programu a skoncentrować się na naszych produktach i rozwiązaniach. W ten sposób zawiązaliśmy współpracę z Agri Solutions.

Integracja z FarmCloud – kompleksowym programem do zarządzania gospodarstwem rolnym – przyśpieszyło proces wprowadzenia produktu na rynek i dało nam więcej funkcjonalności, które okazały się kluczowe w dotarciu do nowych klientów.

Platforma FarmCloud składa się z dwóch aplikacji:

  1. AgriCRM dla branży handlowo – usługowej do budowania relacji z klientami oraz dla dostawców technologii
  2. FarmPortal – aplikacji dla rolników i producentów rolnych

Wszystkie dane gromadzone i analizowane są na platformie Microsoft Azure, na której również umieściliśmy nasze algorytmy wspomagające procesy decyzyjne. Zdecydowaliśmy się wykorzystać rozwiązania dostarczone przez platformę Azure (IoT Hub, Azure Functions, Blob Storage, Power BI, Service Bus, Event Grid oraz Blockchain Service) aby móc łatwo skalować się w przyszłości, zredukować koszty administracji i kontrolować dostęp do danych rolników.

Więcej informacji o naszym sukcesie w załączonym artykule.