Zaznacz stronę

27 listopada 2020 roku mieliśmy zaszczyt poprowadzić panel o rolnictwie zrównoważonym na konferencji zorganizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

Temat naszego wystąpienia „Ziemniak – dobry dla nas i dla planety. Zrównoważone rolnictwo jako ważny element ochrony środowiska w dobie zmian klimatycznych” musiał zainteresować słuchaczy ponieważ otrzymaliśmy kilka interesujących pytań drogą mailową.

Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie.

Czym jest rolnictwo zrównoważone

Najlepszą definicję przedstawia Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”:

Rolnictwem zrównoważonym nazywamy efektywną produkcję bezpiecznej, wysokiej jakości żywności w sposób chroniący, a także poprawiający stan środowiska naturalnego, socjalne i ekonomiczne warunki bytu rolnika i zatrudnionych w gospodarstwie pracowników, jak też lokalnych społeczności.

Podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego

 • Dążenie do stabilności finansowej gospodarstwa
 • Monitorowanie stanu gleby i poprawa jej produktywności poprzez regularne analizy gleby, zróżnicowane zmianowanie
 • Nawożenie zgodne z opracowanym planem nawozowym
 • Optymalne zarządzanie zasobami gospodarstwa – woda, inwentarz, redukcja zabiegów agrotechnicznych
 • Dbanie o dobrostan zwierząt
 • Wspieranie lokalnych społeczności oraz inicjatyw, dbanie o pracowników

Rolnictwo zrównoważone a ekologiczne

Chociaż obydwa podejścia ukierunkowane są na ochronę środowiska to w rolnictwie zrównoważonym dopuszcza się stosowanie chemii – zarówno środków ochrony roślin jak i nawozów. Kluczowa jest optymalizacja dawki, termin zabiegu. Rolnictwo ekologiczne całkowicie rezygnuje z stosowania chemii.

Cyfryzacja – jak pomaga?

 • Redukcja strat i kosztów operacyjnych
 • Wsparcie podejścia proekologicznego
 • Zwiększenie plonów, wzrost jakości produktów
 • Minimalizacja nakładów pracy
 • Wymiana informacji między podmiotami zaangażowanymi w produkcję rolna
 • Wspomaganie podejmowania decyzji
 • Kontrola pracy gospodarstwa, lepsza organizacja pracy