Zaznacz stronę
Szkolenie z rolnictwa zrównoważonego

Szkolenie z rolnictwa zrównoważonego

Rolnictwem zrównoważonym
nazywamy efektywną produkcję
bezpiecznej, wysokiej jakości
żywności w sposób chroniący, a
także poprawiający stan
środowiska naturalnego,
socjalne i ekonomiczne warunki
bytu rolnika i zatrudnionych w
gospodarstwie pracowników, jak
też lokalnych społeczności.