Zaznacz stronę
FieldControl
Kompleksowy system monitorowania i zapobiegania skutkom suszy oparty na sensorach montowanych na Twojej uprawie i gruntach. Czujniki ReHydro na bieżąco monitorują nawilżenie gleby w różnych częściach uprawy a automatyczna stacja meteorologiczna MetPRO dostarcza informacji o aktualnych warunkach atmosferycznych.

Znajomość nawodnienia gleby na trzech poziomach – 30, 60 i 90 centymetrów, pozwala określić moment w jakim powinniśmy rozpocząć nawadnianie – a więc nawadniamy tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Rozmieszczenie sensorów ReHydro w różnych częściach uprawy, na podstawie skanowania konduktometrem, daje wgląd w aktualny stan warunków glebowych – brak konieczności nawadniania całej uprawy

Korzyści

› Ogranicz ilość wody potrzebnej na nawadnianie uprawy o 10% – 15%

› Zredukuj straty spowodowane suszą poprzez działania prewencyjne w dokładnie określonych obszarach na uprawie oraz czasie

› Dzięki integracji z prognozą pogody jesteś na bieżąco informowany o tendencjach warunków atmosferycznych

› Dokładne informacje dostępne nawet z trzech poziomów monitorowania nawodnienia

Zestaw FieldControl to zestaw sensorów wilgotności, stacja meteorologiczna oraz oprogramowanie wspomagające monitoring upraw i gruntów. Ilość sensorów nawodnienia gleby ReHydro zależy od struktury gleby oraz wielkości uprawy. Strukturę gleby określamy za pomocą konduktometru oraz danych pochodzących z rejestru gruntów.

Podstawowe funkcje

› Nieograniczony odległość od gospodarstwa

› Monitoring w czasie bliskim rzeczywistemu*

› Obrazowanie satelitarne w abonamencie

› Lokalizowanie GPS w celu dokładnej analizy oraz funkcji antykradzieżowych

› Alarmy ostrzegające o zagrożeniach

› Zalecenia zabiegów agrotechnicznych

› Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem

› Pełna historia pomiarów

Uzyskaj dofinansowanie

Uzyskaj wsparcie w wysokości 100 000 złoty na walkę z suszą. W terminie od dnia 21 lutego do 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski od rolników chcących ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie. Dowiedz się więcej

Z jakich komponentów składa się system monitorowania suszy?

FieldControl działa w oparciu sieć sensorów ReHydro rozmieszczony w różnych częściach uprawy w zależności od struktury gleby, inteligentnej stacji meteorologicznej MetPRO oraz oprogramowania wspomagającego monitorowanie upraw oraz zarządzania gospodarstwem rolnym Farm Portal.

Automatyczna stacja meteorologiczna MetPRO

Automatyczna stacja meteorologiczna MetPRO dostała pozytywną opinię Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Funkcje pomiarowe

 • Temperatura powietrza ± 0.5°C
 • Wilgotność powietrza ± 2%
 • Temperatura gleby ± 0.5°C
 • Wilgotność gleby ± 2%
 • Prędkość wiatru ± 2m/s
 • Kierunek wiatru ± 10°
 • Usłonecznienie ± 4000lx
 • Ciśnienie atmosferyczne ± 1hPa
 • Opady ± 1mm
 • Stan baterii ± 0,1V

 Nowoczesne funkcje

 • Dostęp do danych meteorologicznych w czasie bliskim rzeczywistemu
 • Nieograniczony zasięg, dowolna odległość od gospodarstwa
 • Automatyczne pozycjonowanie GPS
 • Długi czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
 • System wspomagania decyzji

Sensory nawodnienia gleby ReHydro

Funkcje pomiarowe

 • Temperatura powietrza ± 0.5°C
 • Wilgotność powietrza ± 2%
 • Temperatura gleby ± 0.5°C
 • Wilgotność gleby ± 2% na 30cm, 60cm, 90cm w zależności od wersji
 • Stan baterii ± 0,1V
 • Długi czas pracy na baterii

Sensor wilgotności gleby ReHydro

Oprogramowanie Farm Portal

Wraz z zestawem sensorów udostępniamy aplikację Farm Portal do zarządzania gruntami, inwentarzem gospodarstwa rolnego oraz monitorowania upraw. Główne funkcje:

 • Dostęp do danych pomiarowych z pakieru FarmControl – monitoring warunków atmosferycznych i nawodnienia gleby w czasie bliskim rzeczywistemu
 • Wsparcie obrazowaniem satelitarnym – NDVI, EVI, True Color
 • Alarmy i zalecenia o stanie upraw, plonów
 • Monitoring GPS maszyn i pojazdów (wymaga dodatkowych urządzeń)
 • Pełne zarządzanie inwentarzem gospodarstwa – grunty, pracownicy, maszyny, uprawy
 • Obserwacje polowe wraz ze zdjęciami abyś mógł prowadzić archiwum oraz kontrolować przebieg zdarzeń

Obsługa za pomocą dedykowanej aplikacji

FarmPortal tworzony jest dla gospodarstw, które chcą wykorzystać innowacyjne rozwiązania do poprawy opłacalności i automatyzacji produkcji rolnej, monitorowania inwentarza gospodarstwa, wprowadzić dobre praktyki organizacyjne oraz zaoszczędzić czas podczas prowadzenia dokumentacji gospodarstwa. 

Wdrożenie w Twoim przedsiębiorstwie

Montaż i obsługa urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem jest proste oraz dobrze  opisanym w instrukcji. Zawsze z chęcia pomożemy we wszelkich wątpliwościach.

W ramach wdrożenia systemu FieldControl, już od jednego zestawu, wspomagamy proces instalacji oraz szkolenia z obsługi systemu. Cały proces wdrożenia obejmuje:

 1. Analizę struktury gleby za pomocą konduktometru aby wyznaczyć zmienność na  uprawie – usługa w pakiecie FieldControl
 2. Wybór lokalizacji do instalacji sensorów ReHydro
 3. Szkolenie z obsługi oprogramowania

Częste pytania

Czy można kupić pojedyńczy sensor
Tak. Zalecamy dobór ilości ReHydro do warunków na uprawie i struktury gleby.