Zaznacz stronę

Spotkanie dotyczyło realizacji innowacyjnych projektów związanych z rozpoczynającym się właśnie III naborem wniosków o przyznanie pomocy na działanie  „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania przez nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytuty naukowe swoich doświadczeń związanych  z aplikowaniem o środki w ramach pomocy unijnej,  a także przedstawienie propozycji tematów na realizację projektu w ramach tego działania, na podstawie dotychczasowego dorobku.

„Kiermasz Innowacyjnych Inicjatyw”  był ważnym wydarzeniem, nie tylko ze względu na rozpoczynający się nabór wniosków o przyznanie pomocy unijnej, ale również ze względu na znaczenie doradztwa w kontaktach ‘nauka – rolnik’. Podsekretarz stanu Ryszard Kamiński podkreślił kluczową rolę brokerów innowacji, jako pośredników pomiędzy nauką, a praktyką rolniczą.

Konferencja była okazją do pobudzenia współpracy pomiędzy środowiskiem rolniczym, podmiotami naukowymi oraz doradczymi, które mogą być przedmiotem operacji w ramach tego działania – wykazującego duży potencjał i potrzebę jego wdrożenia do przestrzeni produkcji rolnej.

Dziękujemy za możliwość udziału w spotkaniu!