Zaznacz stronę

Produkty dla branży rolno – spożywczej

 

Produkty Digital Crops dostarczają wartości w obszarach związanych z monitorowaniem warunków atmosferycznych na uprawach, monitorowaniem suszy, analizą gleby. Łącząc dane z montowanych na uprawach i gruntach sensorów dostarczamy systemy wsparcia decyzji, ostrzegania o zagrożeniach i wspomagające prowadzenie działalności rolniczej.

ReHydro – optymalizacja zużycia wody

 

Bezprzewodowy, samowystarczalny czujnik wilgotności i temperatury gleby –  umożliwiający pomiar nawodnienia na trzech poziomach. 

 

MetPRO – automatyczna stacja meteo

 

Monitorowanie warunków atmosferycznych w uprawach wspomaga producentów rolnych w podejmowaniu decyzji o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych, umożliwiających uzyskanie stabilności produkcji – wyprodukowania pożądanej ilości, bezpiecznej żywności, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów wytwarzania.

AgriSoil – kompletny system analizy gleby

 

Innowacyjne urządzenie umożliwiające pobór prób glebowych w wyznaczonych przez system miejsc, określonych na podstawie siatki oraz stref wyznaczonych za pomocą konduktometru. Wprowadzamy innowacje procesowe z zakresu obsługi klienta – pobrane próbki są odpowiednio oznaczane, transportowane, a uzyskane wyniki opracowywane i dostarczane w systemie FarmPortal.