Zaznacz stronę

Dziś chcemy podzielić się z Wami naszym najnowszym projektem „Nadbużański Ziemniak”, który jako grupa operacyjna realizować będziemy m.in. z Gminą Tuczna, Polską Federacją Ziemniaka oraz z firmą Microsoft. Bardzo cieszymy się, że możemy brać udziałw tak ciekawych inicjatywach!

O naszym projekcie pisze również Słowo Podlasia, sprawdź. W opublikowanym materiale znajduje się zapowiedź Wójta Gminy Tuczna.

Chcemy zachęcić producentów rolnych do wdrażania w swoich gospodarstwach nowoczesnych technologii pozwalających na uzyskanie stabilnych plonów, w tak zmiennych warunkach klimatycznych. Nasze sensory pozwolą usprawnić proces produkcji, wspomagając producentów w podejmowaniu decyzji – m.in. o konieczności nawadniania upraw oraz innych zabiegach agrotechnicznych, gwarantujących uzyskanie stabilnych, dobrej jakości plonów ziemniaka. Dodatkowo zabezpieczać będziemy informacje o pochodzeniu partii produktu umożliwiając ich certyfikowanie.

W związku z coraz częściej występującymi niedoborami opadów wielu rolników decyduje się na nawadnianie upraw. Ziemniak jest rośliną wrażliwą na niedobór wody, a także na nierównomierny rozkład opadów w trakcie wegetacji. Z tego względu coraz częściej stosuje się nawadnianie ziemniaków, zaspokojenie jego potrzeb o odpowiednią ilość wody, o odpowiednim rozkładzie pozwala uzyskać odpowiednią ilość, dobrej jakości plonu. Czujnik wilgotności i temperatury gleby oraz stacja meteorologicznajako narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji o nawadnianiu upraw.

Zmniejszenie zużycia wody o 50% dzięki znajomości wilgotności gleby na trzech poziomach – 30, 60 i 90 centymetrów i rozmieszczeniu czujników w różnych częściach uprawy daje realny pogląd na stan warunków glebowych, a także różnorodności siedliska charakteryzującego się różnym stanem uwilgotnienia gleby

  • pozwala precyzyjnie określić zapotrzebowanie roślin na nawadnianie w różnych częściach uprawy – nawadnianie  dostosowane do poziomu uwilgotnienia gleby, a także fazy rozwojowej rośliny, charakteryzującej się różną wrażliwością na niedostatki wody w różnych stadiach rozwojowych.

Zwiększenie plonowania ziemniaków o ponad 40% i stabilizacja uzyskanych plonów

Ziemniak jako roślina o wysokich wymaganiach wodnych – zarówno co do ilości wody, jak i jej odpowiedniego rozkładu podczas wegetacji, wdzięcznie reaguje na nawadnianie.  

  • Zwyżka plonu ziemniaka w wyniku zastosowania nawadniania może wynieść nawet ponad 12 ton z hektara
  • Zastosowanie nawadniania powoduje stabilizację plonowania – gdzie współczynnik zmienności wynosi średnio 17%, a na uprawach nienawadnianych średnio ponad 37%
  • Podanie 1 mm wody powoduje wzrost plonu bulw średnio o ponad 128 kg z 1 hektara, pozwalając uzyskać przyrost nadwyżki bezpośredniej na poziomie od 2400 do 3100 zł/ha [przy zakładanej cenie na poziomie 64 zł/dt] w zależności od wielkości nawadnianej uprawy

Jesteśmy aktualnie na etapie składania wniosku do projektu, którego weryfikacja potrwać może nawet 9 miesięcy. Jeśli złożony przez nas wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie , projekt realizować będziemy przez 2 kolejne lata.

Mamy nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli podzielić się z Wami dobrymi wiadomościami! 🙂